سبز شدن رنگ آب رودخانه شیکاگو | فیلم

در یک حرکت جالب مردم با قایق های متعدد سطح رودخانه شیکاگو را سبز کردند.روز سرد زمستانی در شیکاگو سبب نشد تا مردم سبز کردن رودخانه را در روز سن پاتریک رها کنند.از این رو قایقها در کنار هم حرکت کرده و کل سطح رودخانه شیکاگو را رنگ کردند.بیش از ۴۰ هزار نفر از مردم هنگام رنگ کردن رودخانه در حال تماشای این مراسم بودند.

اما سبب این کار چه بوده است؟ بیل کینگ که لوله کش متبحری است می گوید: در زمانهای قدیم مردم فاضلاب غیر قانونی خود را به رودخانه می انداختند که با این کار مسیرهای غیر قانونی مشخص می شده و معلوم می شده کدام خانه یا کارخانه در حاشیه رود، لوله فاضلاب خود را در رودخانه جاری کرده است.به گفته وی صدها شهر از آنها خواسته اند تا روش مورد استفاده برای شناسایی لوله فاضلاب غیر قانونی را به آنها نیز آموزش دهند.

(۲۱۱)


211
بازدیدها