آموزش تزیین بشقاب میوه با ملون و توت فرنگی | فیلم

طالبی میوه ای خوش طمع و دارای ظاهری گرد است ، میتوانید با دنبال کردن مراحل کار سبد زیبایی از طالبی داشته باشید و در مهمانی ها و جشن ها هنرتان را به نمایش بگذارید.

ابتدا سر طالبی را ( یک سوم طالبی ) بصورت کامل از بالا برش بزنید و جدا کنید و کناری بگذارید ، دو سوم باقی مانده برای ساخت سبد میوه است ، تخم های طالبی را با دقت از درون ان خارج کنید.

روی بدنه طالبی ( به اندازه نصف طول طالبی ) برش های عمودی با فاصله مناسب  و در کنار هم ایجاد کنید و دور تا دور طالبیاینکار را ادامه دهید سپس از داخل نیز به اندازه همان ارتفاع که خط ایجاد کرده اید دورتادور گوشت طالبی را برش بزنید.

بالای برش هایی که بصورت عمودی زده بودید به حالت ۷ و ۸ ببرید ؛ دور طالبی را کامل و تک تک ۷ و ۸ برش بزنید و پس از اتمام کار ارام پوست هر بخش را با چاقو از گوشت جدا کنید ( قطع نکنید ) و این کار را با تمام برگ ها انجام دهید.

پس از انکه تمام برگ ها را از گوشت طالبی جدا کردید روی برگ ها ( پوست طالبی ) کار کنید ، با چاقو روی هر برگ رگبرگ هاییایجاد کنید و این کار را تا پایان ادامه دهید.

پس از اتمام کار قسمت بالایی درون طالبی را نیز برش های ۷ و ۸ بزنید ، پس از اتمام کار از سر طالبی که در اول کار بریده بودید با قاشق مخصوص بستنی یا هر وسیله مشابه دیگر برش هایی گرد از میوه دراورید و درون سبد میوه ای که اماده کرده اید بگذارید ، میتوانید از هندوانه و میوه ها با رنگهای دیگر نیز استفاده کنی

(۴۸۴)


484
بازدیدها