بادهای ۱۲۰ روزه گرد و غبار و شن در سیستان و بلوچستان | فیلم

طوفان شن باز هم سیستان و بلوچستان را فرا گرفت.

خرداد تا پایان شهریور هرسال با شروع بادهای ۱۲۰ روزه گرد و غبار و شن، زندگی را برای مردم این استان دشوار می کند.

(۱۹۱)


191
بازدیدها