نوبخت خبر داد: مبادله بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار در بازار رسمی کشور | فیلم

دکتر محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت: ستاد اقتصادی دولت از دو هفته گذشته خود را موظف کرد کارگروهی را تعیین کند تا به صورت روزانه (بازار ارز) را بررسی کند چون مقداری از خدمات و حتی کالاهایی که نیاز است ما به آنها ارز بدهیم اما در این مجموعه به ویژه سامانه نیما تایید نشده است و آنها اکنون در بازار غیررسمی و غیرقانونی پاسخ داده می شود، ما آنها را در این بازار بیاوریم که حدود ۳۳ قلم آنها را تعریف کرده اند.

وی افزود: اکنون مقدار بسیار جزئی از آن نیازهای ارزی که بانک مرکزی در این سامانه آنها را تعریف نکرده است در آن بازار غیررسمی پاسخ داده می شود. ما بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار در سال در همین بازار رسمی مبادلات داریم که بخش کوچکی ممکن است در این بازار (غیررسمی) باشد.

نوبخت گفت: ممکن است کسی چند دلار نیاز داشته باشد و بخواهد هر قیمتی برای آن بپردازد آن مبنای بازار رسمی ما نیست، بر اساس گزارش هایی که ما دنبال می کنیم مشکلی برای واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز که اکنون وارد کشور می شود، نداریم جز یک بخش کوچکی از خدمات که اکنون در این بازار رسمی تعریف نشده است و ما در حال وارد کردن آن به بازار اصلی هستیم و هفته گذشته ۳۳ قلم دیگر از کالاهایی که در بازار غیررسمی بودند اکنون در بازار رسمی تعریف شده اند و برای آنها پرداخت با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: ما در این خصوص مشکلی نداریم و تنها مشکل ما تعریف بیشتری از آن بخش از نیازهایی است که بنا به هر دلیلی مثل سقف ارز همراه مسافر است. مثلاً مسافر ممکن است بیش از هزار یورو برای کشورهای دور با خود همراه ببرد و برای کشورهای اطراف ۵۰۰ یورو تعیین شده است و هیچ نرخ دیگری در برابر این نرخ رسمی نمی‌تواند مبنای رسمی باشد و ما همه کالاها را بر پایه این نرخ قرار می دهیم.

(۴۱)


41
بازدیدها