لزوم تشکیل اتاق جنگ اقتصادی | فیلم

رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: متناسب با شرایط کنونی نیازمند تشکیل اتاق جنگ اقتصادی هستیم.

محمدرضا پورابراهیمی گفت: در این اتاق باید فارغ از بروکراسی‌های اداری کنونی برای مقابله با توطئه‌های اقتصادی تصمیم گیری شود.

وی گفت: جدا شدن از اقتصاد دولتی و سپردن بخش‌های مختلف از اقتصاد به بخش های دیگر ازجمله راهکارهای مد نظر برای عبور از شرایط سخت کنونی اقتصاد با کمترین هزینه است.

پورابراهیمی تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی میان قوا را ازجمله تصمیمات بسیار خوب برای مقابله با توطئه‌های جدید اقتصادی آمریکا علیه کشورمان دانست.

وی با اشاره به وجود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در کشور گفت: این میزان نسبت به پنج سال گذشته سه برابر شده است که اگر مدیریت نشود می تواند باعث ایجاد التهاب در اقتصاد کشور شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: برنامه جامعی برای مقابله با تحریم های اقتصادی در مجلس شورای اسلامی تدوین شده است.

علی اکبر کریمی یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این برنامه گفت: هدف آمریکا از فشارهای جدید تأثیر گذاری ویژه بر محیط اقتصادی داخلی و خارجی ایران و تضعیف آن است.نیازمند طراحی و اجرای سیاست های جدید اقتصادی برای مقابله با تحریم ها متناسب با ساختار اداری کشور هستیم.

کریمی تصریح کرد: فضای کنونی یک فرصت طلایی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور است. ۸۷ درصد مجموع نقدینگی کشور به عنوان سپرده سرمایه گذاری در بانکها حبس شده و در اختیار تولید قرار نگرفته است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: بخشی از بدنه دولت کسانی هستند که خسته اند یا متناسب با شرایط جدید کشور نیستند از این رو نیاز به ترمیم تیم اقتصادی کابینه و جوان گرایی در هیأت دولت داریم.

سید فرید موسوی عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این برنامه گفت: برای اجرای راهبردهای جدید اقتصادی در شرایط کنونی نیاز به وحدت و همدلی میان قوا و مردم است.

وی افزود: باید از تمام ظرفیت های اقتصادی مان استفاده کنیم و همه بخشها در کنار دولت قرار گیرند. باید به بخش خصوصی اعتماد کرد و آن را در شرایط کنونی به صورت جدی پای کار آورد.

وی افزود: بخش خصوصی موتور محرکه اصلی امروز جامعه باید باشد در حالی که چنین نیست و به همین خاطر نیاز به تغییر نگرش ها داریم تا اعتماد واقعی در بخش خصوصی شکل بگیرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید تلاش کنیم تا رانت های مختلف را حذف نماییم و ایجاد شفافیت کنیم که اگر چنین نشود همین سرمایه گذاری های اندک هم از بین می رود. مجلس نیاز به ترمیم بخش اقتصادی دولت را احساس و اعلام کرده است.

منبع: صدا و سیما

(۱۳)


13
بازدیدها