توضیحات سخنگوی ستاد مدیریت بحران درباره آخرین وضعیت سیل زدگان | فیلم

بهنام سعیدی سخنگوی ستاد مدیریت بحران اعلام کرد: دیروز در شیراز افرادی که گرفتار سیلاب شدند، تماشاچیان سیل بودند که در حاشیه ایستاده‌بودند و آن اتفاق ناگوار برای آنها رخ داد. به هیچ وجه به مسیرهای آبی نزدیک نشوید.

وی از مردم خواست تا از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.

منبع: مهر

(۹۰)


90
بازدیدها