تصاویر هوایی از مناطق آب‌گرفته خوزستان | فیلم

تصاویر هوایی از مناطق درگیر سیل خوزستان، از اهواز تا چذابه و بستان را تهیه شده است. این تصاویر نشان می‌دهد با وجود گذشت چندین روز همچنان بخش عظیمی از خوزستان درگیر سیل است.

منبع: مهر

(۱۷۷)


177
بازدیدها