ورود خودرو حامل پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی به میان مردم خوزستان | فیلم

خودرو حامل پیکر سردار شهید قاسم سلیمانی و همرزمانش به میان مردم انقلابی خوزستان وارد شد.

 

(۱۱۷)


117
بازدیدها