صحبت های سخنگوی دولت درباره اتفاقات رخ داده در اطلاع رسانی حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی | فیلم

سخنگوی دولت: درباره اتفاقات رخ داده در اطلاع رسانی حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی، دولت «دروغ» نگفت

علی ربیعی: اظهارنظر های مسئولان در آن روزها با استناد به اطلاعات موجود همان لحظه انجام می شد.

(۱۶۱)


161
بازدیدها