آیا گرم شدن هوا شیوع کرونا را متوقف خواهد کرد؟ | فیلم

توضیح رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران درباره ارتباط و تاثیر گرم شدن هوا بر شیوع ویروس کرونا را مشاهده می کنید.

(۲)


2
بازدیدها