بارش های پراکنده باران در کشور ادامه دارد | فیلم

بارش های پراکنده در استان های واقع در شمال شرق، شرق، جنوب شرق، جنوب کشور، شمال غرب و غرب ادامه دارد.آسمان تهران نیمه ابری، گاهی رگبار باران پیش بینی می شود.

(۶)


6
بازدیدها