سخنان شنیدنی جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان | فیلم

انتشار برای نخستین بار؛ سخنان شنیدنی جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان در روزهای سخت عملیات آزادسازی خرمشهر

احمد متوسلیان دو ماه پیش از ربوده‌شدن:

بعد از جنگ با صدام، آمریکا ما را رها نخواهد کرد.

دیگر بس است متکی به وسیله بودن؛ به خدا قسم آمریکا هر روز در آستینش یک مار دارد، امروز عراق، فردا مصر، پس فردا پاکستان…

(۸۸)


88
بازدیدها