تفاوت موج اول و دوم شیوع کرونا با موج سوم | فیلم

حریرچی معاون کل وزارت بهداشت گفت : تغییر جهش بیماری کرونا، سرایت‌ پذیری آن را افزایش داده و بیماری‌زایی آن در موج سوم هم در راه است.

(۳۰۰)


300
بازدیدها