توضیحات وزیر صمت درباره علت کمبود روغن در بازار | فیلم

توضیحات وزیر صنعت، معدن و تجارت را درباره علت کمبود روغن در بازار مشاهده می نمایید.

(۹)


9
بازدیدها