املاک مناطق ۲۲ گانه پایتخت سرشماری می‌شوند | فیلم

اطلاعات مسکونی و تجاری املاک شهر تهران از امروز توسط ماموران سرشماری جمع آوری می‌شود و سرانه خدمات هر منطقه بدست می‌آید.

در این طرح ۳۰۰ نفر از کارشناسان، روزانه در سطح شهر برای ثبت آمار و اطلاعات املاک شهری اقدام می‌کنند که به دلیل بیماری کرونا فاز اول در رابطه با املاک غیرمسکونی است.

شهر تهران، برای اجرای ششمین سرشماری املاک، به ۵ قسمت تقسیم می‌شود و اطلاعات آماری هر قسمت ظرف مدت یکسال جمع‌آوری می‌شود.

(۲۴)


24
بازدیدها