رئیس کل بانک مرکزی: ۴٠ هزار میلیارد تومان، مبلغ روزانه تراکنش‌های شتاب | فیلم

عبدالناصر همتی: روزانه ۴٠ هزار میلیارد تومان گردش مالی از ۱۵۰ میلیون تراکنش شتاب و ۴٠٠ میلیون تراکنش بین بانکی و درون بانکی انجام می‌گیرد.

(۰)


0
بازدیدها