افزایش تعداد پایگاه واکسیناسیون از هفته آینده | فیلم

صادق تبریزی، رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت: حدود ۴۹۴ پایگاه واکسیناسیون تجمیعی با هزار و ۸۶۸ تیم واکسیناسیون به پایگاه های ثابت قبلی افزوده شده است.

درکل کلان شهر تهران ۴۸ پایگاه واکسیناسیون تجمیعی داریم که از شنبه هفته آینده این تعداد به صد پایگاه می رسد.

حدود ۱۰ مرکز خودرویی واکسیناسیون از روز شنبه راه اندازی می شود.

(۰)


0
بازدیدها