افتتاح بزرگترین مرکز واکسیناسیون خودرویی کشور | فیلم

این مرکز از ۷ تا ۱۴ فعال است و در حال حاضر ظرفیت تزریق هزار دوز واکسن در روز را دارد.

در هر هفته فقط واکسیناسیون رده سنی اعلام شده و جاماندگان رده های سنی بالاتر انجام می شود.

برای پرهیز از تجمع می توان از سامانه salamat.gov.ir نوبت گرفت.

(۰)


0
بازدیدها