ستاد هماهنگی بین دولت جدید و مجلس تشکیل می‌شود | فیلم

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تشکیل ستاد هماهنگی بین دولت و مجلس در آغاز کار دولت جدید از اولویت‌های مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

آقای قالیباف امروز در هجدهمین جلسه شورای هماهنگی مجلس با اشاره به اولویت‌های مجلس شورای اسلامی در سال جدید تصریح کرد: ضروری است که ما هم در محتوا و هم در ترکیب کار یک هماهنگی را با دولت جدید داشته باشیم و کار را پیش ببریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین بر هماهنگی بیشتر مجلس و کمیسیون‌ها با وزرا در ارائه طرح‌ها و همچنین برنامه‌ها گفت: دولت و مجلس نمی‌توانند خارج از سیاست‌های کلان کشور دنبال بحث‌های دیگری باشند و چگونگی انجام بحث‌های کلان را باید با هماهنگی همدیگر پیش ببریم.

آقای قالیباف همچنین با تاکید بر اولویت نظارت بر اجرای قوانین در مجلس شورای اسلامی گفت: در حوزه نظارت شش قانون داریم که از سال ۹۱ تا ۹۲ تاکنون برای تولید و رفع موانع به تصویب رسیده است و باید در این زمینه نظارت بر اجرای آن‌ها به دقت صورت گیرد.

آقای قالیباف همچنین از ارائه گزارشی در صحن علنی از اولویت‌های کمیسیون‌ها در حوزه قانونگذاری و نظارت در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

رئیس مجلس همچنین برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور را از دیگر اولویت‌های مجلس شورای اسلامی ذکر کرد و افزود: ما در کنار بحث‌های موضوعی، برنامه پنج ساله هفتم را باید مورد توجه قرار دهیم چرا که امسال آخرین سال برنامه ششم توسعه است.

منبع: صدا و سیما

(۰)


0
بازدیدها