ناظر اصلی رعایت پروتکل های بهداشتی در تبلیغات انتخاباتی وزارت بهداشت است | فیلم

سخنگوی ستاد انتخابات کشور: ناظر اصلی رعایت پروتکل های بهداشتی در تبلیغات انتخاباتی وزارت بهداشت است.

وزارت کشور نیز به نوبه خود ناظر بر همه فعالیت های تبلیغاتی نامزدها است و در صورت تخلف برخوردهای لازم را انجام خواهد داد.

(۱)


1
بازدیدها