تمدید ثبت نام کتب درسی میان پایه تا ۵ تیر | فیلم

معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: سامانه ثبت سفارش کتب درسی میان پایه تا ۵ تیر آموزان میان پایه به مدت ۵ روز از ۱ تیر تا ۵ تیر باز می‌شود.

علوی تبار افزود: تا کنون ۹۰ درصد دانش آموزان میان پایه /سفارش کتاب‌های درسی خود را ثبت کرده اند.

دانش آموزان ورودی پایه اول، هفتم و دهم هم پس از ثبت نام در مدرسه از ۶ تیر ماه میتوانند با مراجعه به سامانه www.irtextbook.com سفارش خود را ثبت کنند.

(۰)


0
بازدیدها