چه مقاطع تحصیلی از مدرسه تلویزیونی و کدام یک از نرم افزار شاد استفاد کنند؟ | فیلم

مدیرکل حوزه وزارتی آموزش و پرورش در رابطه با اینکه چه مقاطع تحصیلی از مدرسه تلویزیونی و کدام یک از نرم افزار شاد استفاد کنند، گفت: تمام دروس مقطع ابتدایی در مدرسه تلویزیونی، نوبت صبح پخش می شود.

باقرزاده افزور: دروس متوسطه اول و دوم، فنی حرفه ای و کار دانش هم، درمدرسه تلویزیونی و شاد ارائه می شود.

(۰)


0
بازدیدها