احتمال بازگشایی مدارس از نیمه دوم آبان | فیلم

محسنی بند پی، استاندار تهران: با واکسیناسیون معلمان، دست اندرکاران آموزشی و دانش آموزان، دغدغه ای برای بازگشایی مدارس نخواهیم داشت.

(۱)


1
بازدیدها