واکسیناسیون کرونا سالی دو بار انجام خواهد شد | فیلم

دکتر ابوالقاسمی، عضو کمیته ملی مبارزه با کرونا:

جمعیت هدف کشور سالی دوبار باید واکسینه شوند؛ یعنی سالی حدود ۱۵۰ میلیون دوز واکسن کرونا  نیاز داریم.

با فرض متوسط ۱۰دلار برای هر دوز واکسن، رقم قابل توجهی است؛ بنابراین باید از شش پلتفرم داخلی که موثر هستند، استفاده کنیم.

(۰)


0
بازدیدها