معاون درمان وزیر بهداشت: همچنان در روند نزولی پیک پنجم هستیم و وارد پیک ششم نشده‌ ایم | فیلم

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: هنوز وارد پیک ششم کرونا نشده ایم و در پیک پنجم هستیم و روندی رو به نزول داریم.

(۰)


0
بازدیدها