کاهش ۳۴ درصدی بارش ها در کشور | فیلم

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی سازمان هواشناسی: در سال زراعی جاری بطور میانگین باید ۴۲ میلیمتر بارندگی داشتیم که از ابتدای مهر این عدد حدود ۲۸ میلیمتر بارش بود که نسبت به بلند مدت حدود ۳۴ درصد کاهش داشتیم.

(۰)


0
بازدیدها