افزایش ۲٫۵ برابری سرایت سویه امیکرون در برابر دلتا | فیلم

دبیر علمی کمیته علمی کرونا اعلام کرد سویه امیکرون در برابر سویه دلتا ۲٫۵ برابر قدرت سرایت سرایت بیشتری دارد.

(۰)


0
بازدیدها