حذف قیمت مصرف‌ کننده از روی کالاها | فیلم

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان:

قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف‌کننده بر روی کالاها درج می شود.

در این طرح، عرضه کننده مکلف است قیمت فروش به مصرف کننده نهایی را به اطلاع مشتریان برساند.

(۰)


0
بازدیدها