نحوه برگزاری امتحانات دی ماه دانش آموزان | فیلم

امتحانات غیر نهایی پایه هفتم تا دوازدهم، حضوری است.

آموزش و پرورش: خبرهای برخی رسانه ها درباره غیرحضوری بودن امتحانات صحت ندارد و تکذیب می شود.

(۰)


0
بازدیدها