وزیر نفت: هیچگونه بحث افزایش قیمت بنزین در دولت سیزدهم وجود ندارد | فیلم

اوجی درباره افزایش قیمت بنزین گفت: هیچگونه بحث افزایش قیمت بنزین در دولت سیزدهم وجود ندارد.

وی افزود: طرح جدید اختصاص بنزین به افراد که ابتدا در قشم و کیش اجرا می شود، بهره بردن همه هموطنان از یارانه بنزین است.

(۰)


0
بازدیدها