کیت‌ های تشخیص امیکرون در کشور وجود دارد | فیلم

علیجان تبرایی، رئیس انجمن ویروس شناسی ایران:

کیت ها و روش های تشخیص ابتلا به کرونا در کشور قابلیت شناسایی امیکرون را دارند.

اینگونه نیست که امیکرون پی سی آر گریز باشد.

(۰)


0
بازدیدها