افزایش ۲ برابری مبتلایان در موج ششم کرونا | فیلم

با شیوع سویه امیکرون، با افزایش۲ برابری مبتلایان در موج ششم کرونا مواجه هستیم که موجب شده بخش های ویژه کرونا در بیمارستان ها مجدد بازگشایی شود.

(۰)


0
بازدیدها