قیمت مصوب سیب زمینی در همه میادین تره بار، ۱۰۰۰۰ تومان است | فیلم

رضا زاده رئیس مرکز روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی:

مصوبه ای دیگر نیز مجوز امکان ورود ۱۰۰ هزار تن سیب زمینی به کشور در صورت نیاز است که می تواند کمک کننده باشد.

قیمت مصوبی که برای همه مردم باید عرضه شود، ۱۰۰۰۰ تومان است.

(۰)


0
بازدیدها