عرضه ۲۰۰ هزار تن برنج مخصوص شب عید در کشور | فیلم

رضا زاده رئیس مرکز روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی:

در خصوص برنج خارجی مصوب شد ۲۰۰ هزار تن برنج در کشور مخصوص شب عید از طریق فروشگاه های زنجیره و مراکز فروش توزیع شود.

در مورد برنج داخلی هم مصوب شد که اتحادیه های مربوط به حوزه برنج طی هفته آینده عرضه گسترده برنج ایرانی را نیز در دستور کار قرار دهند تا موردی در این زمینه بوجود نیاید.

(۰)


0
بازدیدها