ورود سامانه بارشی جدید به کشور در روزهای آخر هفته | فیلم

ورود سامانه بارشی جدید از نواحی غربی کشور از پنجشنبه و روز جمعه کل نواحی غربی کشور را در بر می گیرد. برای آخر هفته روند کاهشی دما را خواهیم داشت.

 

(۰)


0
بازدیدها