ممکن است بعد از کرونا فرآیند بیمه سلامت با گرفتن هزینه انجام شود | فیلم

ناصحی مدیر عامل بیمه سلامت ایران:

برای هر ایرانی این امکان فراهم است که به پیشخوان های بیمه سلامت مراجعه کند و یا به صورت غیرحضوری با شماره تلفن ۱۶۶۶ فرآیند بیمه خود را انجام دهد.

در حال حاضر این فرآیند به علت شیوع کرونا رایگان است و ممکن است بعد از پاندمی کرونا با ارزیابی وسع خانواده ها بر اساس دهک های آنها نیاز باشد مبلغی پرداخت کنند.

(۰)


0
بازدیدها