جان باختن ۸ هزار نفر در نقاط حادثه‌ خیز جاده ها و راه های کشور | فیلم

سردار حسینی، جانشین رئیس پلیس راهور ناجا:

امسال حدود ۸ هزار نفر جان خود را در نقاط حادثه‌خیز از دست دادند.

امیدوارم در بودجه سال آینده، بصورت ویژه در رفع این نقاط و ارتقاء ایمنی محورها اتفاقات خوبی رخ دهد.

(۰)


0
بازدیدها