ورود سامانه بارشی کاملا فعال و گسترده از غرب کشور | فیلم

سامانه بارشی در آسمان شرق کشور حضور دارد و فردا بعداظهر سامانه بارشی کاملا فعال و گسترده از غرب وارد ایران می شود.

امشب احتمال بارندگی در استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان جنوبی، حتی بخش هایی از خراسان رضوی را در پیش رو داریم و از فردا احتمال بارندگی پراکنده و خفیف فقط در استان خراسان رضوی پیش بینی می شود.

در روز دوشنبه نیز به جز مناطق جنوبی در اکثر نقاط کشور بارندگی را در پیش رو داریم.

(۰)


0
بازدیدها