استقرار سامانه بارشی در جنوب، مرکز و در مناطق دامنه زاگرس | فیلم

به گزارش سازمان هواشناسی سامانه بارشی در جنوب، مرکز و در مناطق دامنه زاگرس تا حدودی هم در ناحیه شمال کشور مستقر خواهد شد و همچنین رگبار رعد و برق و وزش باد در شمال و شمال غرب کشور و در ارتفاعات هم بارش برف را در پیش رو داریم.

(۰)


0
بازدیدها