برگ سبز خودرو، سند مالکیت است | فیلم

شریعتی نیاسر، نماینده مجلس:

مجلس مصوب کرد مبنای مالکیت خودرو صرفا برگ سبز صادره از سوی نیروی انتظامی، معروف به شناسنامه یا برگ سبز خودرو است.

این مصوبه بعد از تایید توسط شورای نگهبان به عنوان قانون به دستگاه ها ابلاغ خواهد شد.

دلیل این مصوبه هم این بود که همه مردم برای تعویض پلاک مراجعه کرده و برگ سبز را تحویل می گیرند ولی ممکن است فردی سند مالکیت خودرو را تغییر نداده باشد.

(۱)


1
بازدیدها