آموزش ۳ گروه از دانش آموزان به صورت مجازی خواهد بود | فیلم

محمود زاده، معاون وزیر آموزش و پروش:

سه گروه از دانش آموزان شامل مبتلایان به کرونا، دارای علائم و مبتلا به بیماری های زمینه ای می توانند بصورت مجازی، آموزش ها را دریافت کنند.

(۰)


0
بازدیدها