ممنوعیت تشکیل کلاس‌ های مجازی در آموزشگاه‌ ها | فیلم

تشکیل کلاس‌ های مجازی در آموزشگاه‌ های علمی، زبان و کنکور تخلف و غیرقانونی است.

آموزشگاه‌ ها موظف هستند بر اساس شهریه پارسال ثبت نام کنند.

تشکیل دوره‌های زبان و کنکور سه ماهه است و تشکیل دوره‌های ۴۵ روزه و دو ماهه و دریافت کامل شهریه ممنوع است.

 

(۰)


0
بازدیدها