تعداد مشترکان معرفی شده برای دریافت گاز رایگان به بیش از ۶۰۰ هزار خانوار رسید | فیلم

تعداد مشترکانی که کمیته امداد و بهزیستی برای دریافت گاز رایگان معرفی کرده اند و اطلاعاتشان در سامانه شرکت ملی گاز ثبت شده است، به بیش از ۶۰۰ هزار خانوار رسید.

سید جلال نورموسوی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: در مورد رایگان شدن گاز برای خانوار‌های محروم تحت پوشش نهاد‌های حمایتی، تاکنون ما تمام اطلاعات ارسالی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی را صحت سنجی کرده ایم و بعد از آن وارد سامانه شرکت ملی گاز شده است.

وی ادامه داد: بر این اساس در کمیته امداد امام خمینی (ره) از قبل عید تاکنون شاهد رشد ۲۳ درصدی آمار بوده ایم و کد اشتراک ۴۸۹ هزار خانوار کمیته امداد در سامانه شرکت ملی گاز ثبت شده است.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز افزود: در سازمان بهزیستی میران رشد آمار نسبت به قبل عید بیشتر بوده و تاکنون حدود ۱۱۴ هزار کد اشتراک خانوار در سامانه شرکت ملی گاز ثبت شده است.

نورموسوی در مورد علت اختلاف آمار کمیته امداد امام خمینی (ره) با لیست شرکت ملی گاز اظهار داشت: کمیته امداد یک لیست کلی داده و ما بعد از پایش به عدد حدود ۵۰۰ هزار کد اشتراک رسیده ایم که در سامانه شرکت گاز ثبت کرده ایم.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز در پایان تاکید کرد: با توجه به اینکه برخی از این خانوار‌ها در مناطق محروم و عشایر نشنین زندگی می‌کنند و از نعمت گاز بی بهره هستند، برنامه ریزی کرده ایم که اگر این خانوار‌ها در مسیر لوله کشی‌های گاز قرار داشته باشند و به دلیل عدم لوله کشی گاز از این حق قانونی محروم باشند، ما یک بند قانونی دیگری در نظر گرفته ایم که شرکت ملی گاز تاسقف ۶ میلیون تومان هزینه برای لوله کشی گاز را برعهده می‌گیرد، که لوله کشی به صورت رایگان انجام می‌شودو علاوه برآن امتیاز گاز هم رایگان است و این افراد می‌توانند از نعمت گاز رایگان استفاده کنند. همچنین آن افرادی که از مزیت مصرف گاز بی بهره هستند و از سوخت‌های مایع استفاده می‌کنند حتما قوانین حمایتی دیگر وجود دارد که این افراد هم از این حق قانونی بتوانند استفاده کنند که از حوزه اختیارات شرکت ملی گاز خارج است.

(۰)


0
بازدیدها