رئیس سازمان برنامه و بودجه: به دنبال توزیع عادلانه یارانه‌ها و مبارزه جدی با فقر هستیم | فیلم

میرکاظمی: به دنبال توزیع عادلانه یارانه‌ها و مبارزه جدی با فقر هستیم

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود:

دولت سیزدهم می خواهد یارانه ها را اثر بخش، توزیع را عادلانه و با فقر مبارزه کند.

هدف این است که علاوه بر اثر بخش کردن یارانه ها، از بحران مواد غذایی که در جهان پیش آمده است، جلوگیری کنیم.

(۰)


0
بازدیدها