فقط یک هفتم خودرو‌های مصوب دوگانه سوز شدند | فیلم

خاصه باف عضو اتحادیه سوخت‌های جایگزین:

طبق مصوبه شورای اقتصاد در سال ۹۸ باید یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودروی عمومی در ۲ سال دوگانه سوز می‌شد، اما فقط ۲۰۰ هزار خودرو دوگانه سوز شدند.

صنعت سی ان جی چند سال است که به انزوا رفته است، سال ۹۸ قرارداد‌هایی مبنی بر تبدیل خودرو‌های عمومی به دوگانه سوز منعقد شد که شروع این اقدام با کرونا و کمبود ارز در کشور مصادف شد

کشور ما دارای ذخایر غنی گاز است و ما از این نعمت بدرستی در صنعت استفاده نمی‌کنیم

(۰)


0
بازدیدها