دکتر مسعود مردانی، متخصص بیماری‌های عفونی: در خانه هم ماسک بزنید | فیلم

دکتر مسعود مردانی متخصص بیماری‌های عفونی: در داخل منزل هم از ماسک استفاده شود، چون فضای خانه هم ممکن است آلودگی هوا را داشته باشد.

(۰)


0
بازدیدها