افزایش قیمت کالاها باید براساس منطق ستاد تنظیم بازار باشد | فیلم

خاندوزی، وزیر اقتصاد:

ستاد تنظیم بازار مسئولیت کنترل قیمت ها را دارد و وزارت صمت پیشنهاد خوبی برای قیمت ها داشت که در ستاد تنظیم اولیه انجام شده است.

تولیدکنندگان کشور فقط با رعایت منطق کارشناسی اقتصادی ستاد تنظیم بازار می‌توانند افزایش قیمت دهند.

(۰)


0
بازدیدها