شیوه اعتراض به عدم تائید متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن | فیلم

چنانچه وضعیت متقاضی غیر از رد درخواست باشد، جهت سبز کردن استعلامات خود باید به اداره کل راه و شهرسازی استان مراجعه و جهت سبز کردن استعلام فرم (ج) خود اقدام کند.

(۰)


0
بازدیدها