پیش بینی هواشناسی برای روزهای آینده در کشور | فیلم

به گزارش سازمان هواشناسی، طوفان گردو خاک آسمان غرب و شرق کشور را در بر می گیرد.

کارشناس سازمان هواشناسی افزود: بارش باران در ارتفاعات البرز استان های تهران، سمنان، گیلان، مازندران و جنوب سیستان و بلوچستان و نواحی شرقی هرمزگان پیش بینی می شود.

(۰)


0
بازدیدها