تعداد خودروهای کف پارکینگ خودروسازان ۷۰ درصد کاهش داشته است | فیلم

فاطمی امین وزیر صمت:

در حوزه شناسایی ذخایر معدنی عقب هستیم و از مهر ماه پارسال این ذخایر را شناسایی کردیم.

پارسال ۵۰۰ میلیون تن مواد معدنی برداشت کردیم اما کمتر از یک درصد خام صادر شد.

۴۲ پروژه معدنی و نیروگاهی به مبلغ ۱۷ میلیارد دلار آغاز شد.

در بهار ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۰ درصد رشد صادرات داشتیم.

در ۳ ماهه اول امسال ۲۴۶ هزار خودرو تحویل داده شده که نسبت به مدت مشابه ۳۶ درصد افزایش داشته است.

تعداد خودروهای کف پارکینگ خودروسازان در پایان خرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه ۷۰ درصد کاهش داشته است.

اقتصاد مقاومتی کامل اجرایی نشده است.

(۰)


0
بازدیدها